BİR BAKIŞTA YARGI REFORMU STRATEJİSİ

Yargı Reformu Stratejisi; Avrupa Birliği üyelik müzakereleri kapsamında ilki 2009 yılında hazırlanan, yalnızca müzakere sürecine katkı da bulunmayı değil, aynı zamanda vatandaşlarımıza daha nitelikli bir yargı ve adalet hizmeti sunulabilmesinin amaç edinildiği kapsayıcı bir belgedir.

İlk Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kamuoyuna açıklandığı 2009 yılından bu yana, temel hak ve özgürlüklerin korunması, ifade ve basın özgürlüğünün güçlendirilmesi, yargı bağımsızlığının tesis edilmesi ve adalet sisteminin etkinliğinin artırılması için inkâr edilemez pek çok önemli adım atılmıştır.

Özellikle Türkiye’nin önceliğini olan demokrasinin güçlendirmesi ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi amaçlanarak şimdiye kadar gerçekleştirilen mevzuat değişiklikleri ve yapısal reformlar bu Belge’lerin birer yansıması olarak kabul edilmelidirler. Son Belge’de de ifade özgürlüğünün güçlendirilmesine ilişkin irade ve bu iradeyi hayata geçirmeye yönelik yeni yaklaşımlar ortaya konulmuştur.

Kaydedilen bu önemli gelişmeler yanında adalet sisteminin güncel ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve daha etkin bir adalet sisteminin tesisi için 2019 -2023 yılları arasında uygulanacak üçüncü Strateji Belgesi hazırlanmıştır.

“Güven veren ve erişilebilir bir adalet” vizyonu ile hazırlanan bu Belge’de 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunmaktadır.

Yargı Reformu Stratejisi’nde amaç, hedef ve faaliyetler somut biçimde kaleme alınmıştır. Bu yöntemle, Belge’nin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tereddütlerin engellenmesi ve kamuoyu denetiminin daha etkin sağlanması hedeflenmiştir. 

Ayrıca belirlenen amaç ve hedefler için tahsis edilen bütçeyi, ilgili amaç ve hedefler çerçevesinde sorumlu/ilgili kurumları ve bağlı kalınacak takvimi içeren Eylem Planı’da yayınlanmıştır.

 

İLETİŞİM
YARGI REFORMU
STRATEJİSİ yargireformu.adalet.gov.tr
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Mail Adresiniz
Mesajınız
Güvenlik Kodu :
T.C. Adalet Bakanlığı | Copyright © 2019