HAZIRLIK SÜRECİ
 • 1. Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin hazırlıkları 2018 yılının Ağustos ayında başlamış olmakla birlikte çalışmaya veri teşkil eden ilk geniş kapsamlı organizasyon 10/01/2018 tarihinde Ankara’da toplanan ve iki gün süren “Adalet Şûrası” olmuştur. Ana teması “adalet ve toplum” olan ve altı oturumdan oluşan Şûra’da 28 akademisyen, medya mensubu ve uygulamacı çeşitli konularda sunum yapmıştır.

 • 2. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin güncellenmesi kapsamında düzenli toplantılara 10/08/2018 tarihinde başlanmıştır.

 • 3. Çalışmalar boyunca akademik dünyanın görüşlerinin alınması amacıyla çok sayıda görüşme ve toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda birçok hukuk fakültesine ziyaret gerçekleştirilerek bazı akademisyenlerle odak grup toplantıları yapılmıştır.

 • 4. Bilişim sistemi üzerinden anket çalışmaları yapılmıştır. Hâkim, savcı, avukat ve yardımcı personel için sistem üzerinden yapılan çoktan seçmeli ve açık uçlu anketleri toplam 11.276 kişi doldurmuştur.

 • 5. Birçok kurum ve kuruluştan yazılı olarak görüş ve öneriler alınmış, kurum ve kuruluşlara yönelik dış paydaş anketleri yapılmıştır.

 • 6. 21/09/2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Çalıştay’da İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Daireleri Başkanları ve savcılarının görüş ve önerileri alınmıştır.

 • 7. 27-28/09/2018 tarihlerinde İstanbul’da görev yapan Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, üyeleri ve ilk derece mahkemelerinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bir araya gelinerek Yargı Reformu Stratejisi Belgesi üzerinde toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 8. 05/10/2018 tarihinde Avrupa Konseyi ve AİHM heyetinin ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Yargı Reformu Stratejisi ile ilgili toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 9. 11-12/10/2018 tarihlerinde Ankara’da, Ankara ve diğer illerde görev yapan 200 hâkim ve Cumhuriyet savcısının katıldığı bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 • 10. Kalkınma Planları, Özel İhtisas Komisyon Raporları, Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu, Bakanlığımız ve üniversiteler tarafından çeşitli tarihlerde yapılan bilimsel etkinliklerin yayınları, sivil toplum kuruluşlarının raporları taranarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir.

 • 11. AB belgeleri, ilerleme raporları, AİHM içtihatları ve diğer uluslararası belgeler incelenmiştir.

 • 12. Türkiye Barolar Birliği ile çeşitli aşamalarda üç ayrı toplantı gerçekleştirilmiştir.

   

 • 13. 19/10/2018 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 14. 24/10/2018 tarihinde Ankara’da çeşitli hukuk derneklerinden yaklaşık 30 temsilcinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.

 • 15. 26/10/2018 tarihinde Anayasa Mahkemesi ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, toplantıda özellikle bireysel başvuru yolu ve AİHS ihlalleri üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 • 16. 30/10/2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı temsilcileri ile özellikle adli kolluğun ele alındığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 17. 31/10/2018 tarihinde Yargıtay Daire Başkan ve üyeleri ile Yargıtay Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 18. 01/11/2018 tarihinde TOBB, MÜSİAD, TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyasının temsilcileri ile Ankara’da bir Çalıştay düzenlenmiştir.

 • 19. 29/11/2018 tarihinde Yüksek Yargı Organları, HSK, YÖK ve Türkiye Barolar Birliği temsilcileri, baro başkanları ve hukuk fakültesi dekanları ile hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bir araya geldiği hukuk eğitimi ve savunma hakkı başta olmak üzere çeşitli konuların ele alındığı geniş katılımlı bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

 • 20. 04/12/2018 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün davetiyle önceki Adalet Bakanları Ankara Hakimevi’nde bir araya gelmiş ve Yargı Reformu Stratejisi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır

 • 21. 29/08/2018 tarihinde 4’üncüsü, 11/12/2018 tarihinde 5’incisi düzenlenen Reform Eylem Grubu toplantılarında Yargı Reformu Stratejisi Belgesi hazırlıklarına ilişkin süreç değerlendirilmiştir.

 • 22. 26/12/2018 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün davetiyle TBMM Adalet Komisyonu üyeleri Ankara Hakimevi’nde bir araya gelmiş ve Yargı Reformu Stratejisi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

 • 23. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Malatya illerinde vatandaşlara yönelik “Toplumsal Talep Araştırması” yapılmıştır. Söz konusu araştırma yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır.

 • 24. 08/01/2019 tarihinde Belge hazırlıkları kapsamında Danıştay Başkanlığı’nda bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

 • 25. 15/01/2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında yapılan Kabine Toplantısında Yargı Reformu Strateji Belgesi taslağı arz edilmiştir.

 • 26. 15/01/2019 tarihinde Strazburg’da Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilileri ile Yargı Reformu Stratejisi toplantısı yapılmıştır. Toplantıda Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hedef ve ana başlıkları hakkında Avrupa Konseyi ve AİHM temsilcilerine bilgi verilmiş ve görüşler alınmıştır. Bunu takiben Taslak Belge, Avrupa Konseyi’ne gönderilmiş ve Konsey’in görüşü 12/04/2019 tarihinde yazılı olarak tarafımıza iletilmiştir.

 • 27. 31/01/2019 tarihinde Ankara’da “Birinci Yılında Dava Şartı Arabuluculuk Sempozyumu” düzenlenmiştir.

 • 28. 2019 yılı Ocak ayı içerisinde gazeteci, yazar, akademisyen ve siyasetçilerden oluşan toplam 66 kişi, bu amaçla oluşturulan heyetler tarafından ziyaret edilerek yargıya ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri ile Belge Taslağı hakkındaki tavsiyeleri alınmıştır.

 • 29. 05/02/2019 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün davetiyle düzenlenen Yüksek Yargı Organlarının Başkanları’nın katıldığı bir toplantıda Taslak ele alınmıştır.

 • 30. 06/02/2019 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında Taslağın ele alındığı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bunu takiben ayrıntılı çalışmaların yapıldığı birçok toplantı düzenlenmiştir.

 • 31. 08/02/2019 tarihinde Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’ün TBB’ye ziyaretinde Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’nin hazırlıklarına ilişkin süreç konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

 • 32. 13/02/2019 tarihinde Ankara’da geniş katılımlı “Bilirkişilik Çalıştayı” düzenlenmiştir.

 • 33. 21/02/2019 tarihinde Yargı Reformu Strateji Belgesi Taslağı AB Komisyonu ile görüşlerinin alınması için paylaşılmak üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmiştir. 04/04/2019 tarihinde Ankara’da düzenlenen toplantıda AB Komisyonu yetkililerinin Taslak hakkındaki görüşleri alınmıştır.

 • 34. 27/02/2019 tarihinde Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sempozyumu” düzenlemiştir.

 • 35. Süreç boyunca çeşitli tarihlerde HSK Genel Kurulu’na hazırlık çalışmaları konusunda bilgi verilmiştir. Bu kapsamda yapılan müzakerelerde belirtilen görüşler Belge’ye yansıtılmıştır.

 • 36. Hazırlık sürecinde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu ile de toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda Taslak’ta öngörülen amaç, hedef ve faaliyetler üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır.

 • 37. 06/03/2019 tarihinde Uluslararası Af Örgütü temsilcileriyle toplantı yapılmış ve Yargı Reformu Stratejisi Belgesi konusunda katılımcıların görüşleri alınmıştır.

 • 38. 09/05/2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında Reform Eylem Grubu toplantısı yapılmış ve bu toplantıda Yargı Reformu Stratejisi’ne ilişkin takvim belirlenmiştir.

 • 39. Yargı Reformu Strateji Belgesi 30.05.2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanmıştır.

İLETİŞİM
YARGI REFORMU
STRATEJİSİ yargireformu.adalet.gov.tr
Adınız Soyadınız
Telefon Numaranız
Mail Adresiniz
Mesajınız
Güvenlik Kodu :
T.C. Adalet Bakanlığı | Copyright © 2019